Et moderne advokatfirma

Juridisk bistand til nasjonal og internasjonal virksomhet.

Les mer

Siv Elisabeth Hveberg

Siv Elisabeth Hveberg ble Cand. Jur. i 1995 og er både norsk advokat og skotsk solicitor. Hun har lang erfaring som advokat i norske og internasjonale kontraktsforhold, bla i Europa, USA og Kina.

 

Videre har hun erfaring fra kompliserte kontraktsrettslige skadeoppgjør, samt rettslige prosesser i inn- og utland.

 

Les mer om oss

VÅRE FAGOMRÅDER

Mekling Mekling

Mekling

Mekling, som et alternativ til rettslig prosess, er en strukturert prosess for å forsøke å løse konflikter. Det foregår ved at parter med en fastlåst konflikt får hjelp av en nøytral tredjeperson til å finne en løsning som begge parter kan godta. Med unntak av straffesaker kan de fleste konflikter mekles, både i forretningskonflikter og private konflikter.

Les mer
Kommersielle kontrakter Kommersielle kontrakter

Kommersiell kontrakter

Advokatfirmaet Hveberg AS yter også bistand til byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og endrings- og sluttoppgjør.

 

Les mer
Fast eiendom Fast eiendom

Fast eiendom rettsforhold

Vi yter bistand til grunneiere, festere, byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og med sluttoppgjør.

 

 

Les mer

Vilkår

Advokatfirmaet Hveberg AS følger de retningslinjer for salærberegning som er utarbeidet av Den Norske Advokatforening.

Honoraret er normalt basert på medgått tid, med mulig justering for oppdragets karakter og vanskelighetsgrad og advokatens erfaring og kompetanse på området.

 

Utgangspunktet for faktureringen av oppdraget er den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

 

 

Våre priser er fra 01.01.2014 som følger eks mva:

Parter1 400 -1 800
Advokatfullmektig1 100-1 400
Student500 - 800
Kontorpersonale500-800

ADVOKATFIRMAET HVEBERG AS
Parkgata 12D
2317, Hamar

ETTER AVTALE:

Storveien 3
Trysil